املاک هدف

برای آنان که می خواهند هدفمند انتخاب کنند

شهرک صنعتی شمس آباد - 14436

متراژ زمین

2000 متر مربع

متراژ سوله

576 متر مربع

قیمت

1,300,000,000 میلیون تومان
نمایش اطلاعات
شهرک صنعتی شمس آباد - 14434

متراژ زمین

100 متر مربع

متراژ سوله

---- متر مربع

قیمت

750,000,000 میلیون تومان
نمایش اطلاعات
شهرک صنعتی شمس آباد - 14435

متراژ زمین

100 متر مربع

متراژ سوله

---- متر مربع

قیمت

750,000,000 میلیون تومان
نمایش اطلاعات
شهرک صنعتی شمس آباد - 14433

متراژ زمین

90 متر مربع

متراژ سوله

---- متر مربع

قیمت

0 میلیون تومان
نمایش اطلاعات
شهرک صنعتی شمس آباد - 14432

متراژ زمین

45 متر مربع

متراژ سوله

---- متر مربع

قیمت

200,000,000 میلیون تومان
نمایش اطلاعات
شهرک صنعتی شمس آباد - 14431

متراژ زمین

500 متر مربع

متراژ سوله

---- متر مربع

قیمت

250,000,000,000 میلیون تومان
نمایش اطلاعات
شهرک صنعتی شمس آباد - 14366

متراژ زمین

3300 متر مربع

متراژ سوله

---- متر مربع

قیمت

1,470,000,000,000 میلیون تومان
نمایش اطلاعات
شهرک صنعتی شمس آباد - 14218

متراژ زمین

5003 متر مربع

متراژ سوله

---- متر مربع

قیمت

0 میلیون تومان
نمایش اطلاعات
شهرک صنعتی شمس آباد - 14217

متراژ زمین

5003 متر مربع

متراژ سوله

---- متر مربع

قیمت

0 میلیون تومان
نمایش اطلاعات
شهرک صنعتی شمس آباد - 14216

متراژ زمین

2450 متر مربع

متراژ سوله

1000 متر مربع

قیمت

150,000,000 میلیون تومان
نمایش اطلاعات
شهرک صنعتی شمس آباد - 14215

متراژ زمین

2700 متر مربع

متراژ سوله

1500 متر مربع

قیمت

150,000,000 میلیون تومان
نمایش اطلاعات
شهرک صنعتی شمس آباد - 14214

متراژ زمین

22 متر مربع

متراژ سوله

---- متر مربع

قیمت

15,000,000 میلیون تومان
نمایش اطلاعات

در خبر نامه ما جهت اطلاع از موارد اکازیون
عضو شوید

چرا املاک هدف را انتخاب می کنید؟
از آنجا که ما بهترین هستیم در
فروش و اجاره سوله

  • بهترین موارد فروش و اجاره
  • مشاورانی فعال
  • وب سایتی بروز
  • با تجربه ای حرفه ای در زمینه سوله

افتخارات ما